9 ดี..ที่ควรมีต่อกัน

เมื่ออายุยิ่งมากขึ้น ยิ่งต้องดีๆต่อกัน

1.บอกกันดีๆ อยู่ด้วยกัน อย่าหงุดหงิดง่ายตามอายุ จะบอกอะไรกัน ก็ค่อยๆบอกกันดีๆ อย่าเป็นคนเหวี่ยงง่าย สติแตกง่าย

2.เตือนกันดีๆ ความผิดพลาดมักเกิดขึ้นง่าย เมื่ออายุมากขึ้น ถ้าจะเตือนกัน ก็เตือนกันดีๆ พยายามอย่าเตือนปนดุ หรือเตือนปนตำหนิติเตียน หรือเอาไปโยงกับความผิดพลาดครั้งที่ผ่านมา

3.คุยกันดีๆ อยู่กันมาอายุปูนนี้ อย่าขัดคอกันหรือคุยกันไปทะเลาะกันไป คุยกันให้มีความสุข เพราะเราเหลือ คนที่จะคุยด้วยไม่มากแล้ว

4.ดูแลกันดีๆ ลูกหลานเขามีภาระกิจของเขา ไม่ค่อยมีเวลาจะดูแลเอาใจใส่เราได้มาก เหมือนเราดูแลกันเองหรอก เพราะมีแต่เราเท่านั้น ที่อยู่ใกล้ชิดกันตลอด เราจึงต้องดูแลกันดีๆตั้งแต่ตื่นนอน จนเข้านอนในยามค่ำคืน

5.ทำให้กันดีๆ พออายุมากขึ้น ก็ต้องมีสติมากขึ้น ทำอะไรก็ต้องทำช้าๆ ค่อยๆ ทำ ทั้งทำให้ตนเอง และทำให้คนที่เรารัก ไหนๆก็ต้องทำให้กันแล้ว ก็ควรตั้งใจทำให้กันดีๆในทุกเรื่อง
ทั้งเรื่องกิน เรื่องที่อยู่ เรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ฯ รวมไปถึงเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วย

6.ใช้สอยให้ดีๆ อายุเรามากขึ้น รายได้ก็น้อยลง เพราะเลยเวลาทำมาหาเงินแล้ว จึงต้องช่วยกันดูแลการใช้สอยเงินให้ดีๆ ใช้ให้เหมาะ ให้ควรแก่การใช้จ่าย เพื่อจะได้มีเงินใช้จ่ายไปนานๆ

7.ทำอารมณ์ให้ดีๆ อารมณ์ดี มีความสุข เป็นสิ่งที่เราพึงปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอเมื่ออายุมากขึ้น เพราะอารมณ์ดีช่วยทำให้อายุยืน และทำให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วย

8.ใช้ชีวิตให้ดีๆ ใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับวัย เพราะเราเลยวัยโลดโผนผจญภัยไปแล้ว ที่เคยปีน เคยยก เคยแบกฯ ถึงวันนี้ต้องเลิกทำแล้ว และห้ามดื้อเด็ดขาด เวลาลูกหลานบอก
หรือคนที่รักเตือน ว่าอย่าทำ

9.อยู่ด้วยกันดีๆ เราไม่รู้หรอก ว่าเราจะอยู่ด้วยกัน ไปได้อีกนานแค่ไหน ใครจะไปก่อนใคร เพราะฉะนั้น เมื่อยังมีเวลา ที่จะอยู่ด้วยกัน ต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข ดูแลเอาใจใส่กันดีๆ พูดจากันดีๆ และเก็บเกี่ยวความสุขที่มีให้แก่กันไว้ จนวินาทีสุดท้าย ที่จะได้อยู่ด้วยกัน นับแต่วินาทีนี้ บอกกับตนเองเลยว่า
“เราจะปฏิบัติกับเขาแต่สิ่งดีๆ ในเวลาที่มีให้กัน”

โดย..ดร.พนม ปีย์เจริญ 2-4-2022

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.