ผมรวบรวมรายชื่อนักเรียนเก่าราชวิทย์ที่มีหน้าที่การงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นเกียรติ พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่สามารถเป็นตัวแทนเครือข่ายประชาสัมพันธ์นักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ในจังหวัดต่างๆ หากท่านไดไม่ต้องการให้เก็บข้อมูลของตนเองไว้ กรุณาแจ้งมาที่โทร 080 626 5197 | Email: contact_rvkc@artofthai.com | Line ID:0899938466 ขอบคุณครับ

ดูรายชื่อ นักเรียนเก่าราชวิทใน wikipedia.org ได้ที่นี่

RVKC_Professional

Date Active Class Title Name Surname Position Company Location Contact Link Others
wdt_ID Date Active Class Image Title Name Surname Position Company Location Contact Link Others
1 07/10/2021 KC4 นาย จุลจักร นิมบุญจาช ผู้จัดทำ กรุงเทพ 080 626 5197
2 01/10/2021 KC7 นาย วิโรจน์ (อู้ด) ชัชวาลย์วงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง นครราชสีมา
3 01/10/2021 KC12 พ.ต.อ. ศุภชัชจ์ เปี่ยมมนัส รอง ผบก. ตม.๖
4 01/10/2021 KC12 พล.ต. (อัตรา พลโท) ทรงคุน พัทศุระพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย
5 01/10/2021 KC12 พล.ท ทนงศักดิ์ รองทิม รองผู้บัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
6 01/10/2021 KC13 พล.ต.ท. สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ
7 01/10/2021 KC13 พล.ต.ต. ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รองผู้บัญชาการ ตำรวจท่องเที่ยว
8 01/10/2021 KC13 นาย วิถี สุพิทักษ์ นายกฯ สมาคม นักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
9 01/10/2021 KC13 นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการ จังหวัด ร้อยเอ็ด
10 01/10/2021 KC14 นาย จิรวัฒน์ (ป๋อง) ชวนะธิต ศิลปินแก้ว คนเดียวในประเทศไทย