ผมรวบรวมรายชื่อนักเรียนเก่าราชวิทย์ที่มีหน้าที่การงานในตำแหน่งต่างๆเอาไว้ เพื่อเป็นเกียรติพร้อมทั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์นักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ หากท่านไดไม่ต้องการให้เก็บไว้
กรุณาแจ้งมาที่โทร 080 626 5197 | Email: [email protected] | Line ID:0899938466
ขอบคุณครับ

RVKC_Professional

Date Active Class Title Name Surname Position Company Location Contact Link Others
wdt_ID Date Active Class Image Title Name Surname Position Company Location Contact Link Others
1 07/10/2021 KC4 นาย จุลจักร นิมบุญจาช ผู้รวบรวม กรุงเทพ 0806265197
2 01/10/2021 KC7 นาย วิโรจน์ (อู้ด) ชัชวาลย์วงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครอง นครราชสีมา
3 01/10/2021 KC12 พ.ต.อ. ศุภชัชจ์ เปี่ยมมนัส รอง ผบก.ตม.๖
4 01/10/2021 KC12 พล.ต. ทรงคุน พัทศุระพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลโท)
5 01/10/2021 KC12 พล.ท ทนงศักดิ์ รองทิม รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
6 01/10/2021 KC13 พล.ต.ท. สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
7 01/10/2021 KC13 พล.ต.ต. ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
8 01/10/2021 KC13 นาย วิถี สุพิทักษ์ นายกฯ สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
9 01/10/2021 KC13 นาย ภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
10 01/10/2021 KC14 นาย จิรวัฒน์ (ป๋อง) ชวนะธิต ศิลปินแก้วคนเดียวในประเทศไทย
[posts_table post_type=”namecard” columns=”title,cf:class_of:รุ่น,cf:hse_no:บ้าน,cf:active,cf:mr,cf:name_t_o,cf:name_n,cf:oboy_no,cf:pro,cf:position,cf:company,cf:mobile,cf:email,cf:line_id,cf:interest_act,cf:dead_or_alive,cf:m_data,cf:img,tax:changwat” filters=”cls_of”] [pods name=”namecard” template=”Kc Oldboy” limit=-1]

Record: {@post Title} Name: {@name t}