วิธีผลิต CDS รักษา Covid-19

การใช้ CDS รักษา Covid-19 อัตราการหาย 99% ทั้งยังใช้ล้างพิษจากวัคซีน และโรคอื่นๆ อีกหลายโรค ได้ด้วย
—————————
ผลการวิจัยที่ประเทศเม็กซิโก: ตีพิมพ์ เมื่อปี ค.ศ. 2021 คนไข้โควิด 1,136 ราย ใช้ CDS รักษา อัตราการหาย 99% เหนือกว่าผลการวิจัยยาอื่นๆ ที่อัตราการหายเพียง 85 – 92%
-ดูเอกสารอ้างอิง: ผลงานการวิจัยที่ประเทศเม็กซิโกได้ที่นี่ –

—————

นพ.แมนูเอล แห่งเม๊กซิโก (คนที่ตีพิมพ์ผลการวิจัยข้างต้น) บรรยายแนะนำแนวทางการใช้ CDS รักษาโควิดซึ่งให้ผลการรักษาหาย 99%
– ดูวิดีโอการบรรยายแนะนำแนวทางการใช้ CDS รักษาโควิด –

—————

วิธีผลิต CDS:
1. นำเอาสารละลายโซเดี่ยมคลอไรท์ หรือ NaClO2 ที่มีความเข้มข้น 22- 25 % ปริมาณ 15 ซีซี ไปผสมกับ
2. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก หรือ Hydrochloric acid (HCl) ที่มีความเข้มข้น 4 – 5 % ปริมาณ 15 ซีซี (ในแก้วไวน์หรือแก้วทรงสูง)
3. จะเกิดก๊าซ คลอรีนไดอ๊อกไซด์ (ClO2) สีเหลือง
4. นำไปทำให้ละลาย ในน้ำดื่ม 500 ซีซี โดยวิธีอบในขวดโหลแก้ว ที่มีฝาปิดสนิท (ดูวีดิโอในลิงค์ที่แนบ)
5. ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จะได้สารละลาย CDS ขนาดความเข้มข้น 3,000 ppm (= 3 มิลลิกรัม ต่อซีซี)

————

วิธีการเตรียมสารตั้งต้น:

1. วิธีเตรียมสารละลายโซเดี่ยมคลอไรท์ NaClO2 ความเข้มข้น 22 – 25%
นำเอาผงโซเดี่ยมคลอไรท์ NaClO2 ปริมาณ 5 กรัม ไปเจือจางในน้ำดื่ม ปริมาณ 15 ซีซี

หมายเหตุ:
NaClO2 มีหมายเลขประจำตัว คือ CAS number 7758-19-2 ราคาประมาณ 1,428 บาทต่อ 500 กรัม
– สามารถสั่งซื้อได้ที่นี่

2. วิธีเตรียมสารละลายโซเดี่ยมคลอไรท์ NaClO2 ความเข้มข้น 22 – 25% ปริมาณมากๆ เช่น ครั้งละ 1,000 ซีซี เพื่อนำไปใช้ได้หลายครั้ง:
นำเอาผงโซเดี่ยมคลอไรท์ NaClO2 ปริมาณ 300 กรัม ไปเจือจางในน้ำดื่ม ปริมาณ 975 – 980 ซีซี เก็บไว้ในขวดแก้วสีชา ปิดฝาให้สนิท

3. วิธีเตรียมสารละลายกรดเกลือ HCl ความเข้มข้น 4-5%: นำเอาสารละลายกรดเกลือ HCl ไปเจือจางในน้ำดื่ม ปริมาณที่ใช้ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นเดิม (ดูสูตรคำนวณ) สูตรคำนวณ คือ M1 * V1 = M2 * V2 (M คือ ความเข้มข้น, V คือ ปริมาณ)

4. วิธีเตรียมสารละลายกรด HCl ความเข้มข้น 4-5%: ถ้า HCl ที่ได้มามีความเข้มข้น 37% นำเอาสารละลายกรด HCl ดังกล่าว ปริมาณ 2 ซีซี ไปเจือจางในน้ำดื่ม ปริมาณ 13 ซีซี จะได้สารละลายกรดเกลือ HCl ความเข้มข้น 5% ปริมาณ 15 ซีซี

5. วิธีเตรียมสารละลายกรด HCl ความเข้มข้น 4-5% ปริมาณมากๆ เช่น ครั้งละ 1,000 ซีซี เพื่อนำไปใช้ได้หลายครั้ง: ถ้า HCl ที่ได้มามีความเข้มข้น 37% นำเอาสารละลายกรด HCl ดังกล่าว ปริมาณ 135 ซีซี ไปเจือจางในน้ำดื่ม ปริมาณ 865 – 870 ซีซีจะได้สารละลายกรดเกลือ HCl ความเข้มข้น 5% ปริมาณ 1,000 ซีซี

————

วีดิโอคลิป สาธิต วิธีการผลิต CDS:
– ดูวิดีโอคลิป สาธิต วิธีการผลิต CDS 1 –
– ดูวิดีโอคลิป สาธิต วิธีการผลิต CDS 2 –

————
หมายเหตุ:
1. ในวีดิโอ ใช้สารละลาย อย่างละ 75 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร ซึ่งมากเกินไป, ควรใช้เพียงอย่างละ 30 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ ใช้เพียงอย่างละ 15 ซีซี ต่อน้ำ 500 ซีซี ก็พอ
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต CDS ควรเป็นวัสดุที่ทำจากแก้ว หรือพลาสติก เท่านั้น ไม่ควรเป็น โลหะหรือสแตนเลส เพราะ CDS จะไปละลายโลหะออกมาได้
————

— เครดิต Pat Boon จาก Telegram
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.