Monthly Archives: May 2021

คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร

ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เผยแพร่เป็นสาธารณะ ขอบคุณครับ https://online.fliphtml5.com/yxnbz/ecxx/ คลิ๊กดู อีบุ๊ค ได้ที่นี่ครับ คู่มือการขออนุญาตปลูกกัญชาสำหรับเกษตรกร ที่มาของเอกสาร: พบในข่าว Line

ขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการปลูกกัญชา6ต้น

ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เผยแพร่เป็นสาธารณะ ขอบคุณครับ https://online.fliphtml5.com/yxnbz/kyaa/ คลิ๊กดู อีบุ๊ค ได้ที่นี่ครับ ขั้นตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการปลูกกัญชา6ต้น ที่มาของเอกสาร: พบในข่าว Line

คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงกัญชาตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เผยแพร่เป็นสาธารณะ ขอบคุณครับ https://online.fliphtml5.com/yxnbz/djzl/ คลิ๊กดู อีบุ๊ค ได้ที่นี่ครับ คู่มือการส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงกัญชาตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ที่มาของเอกสาร: พบในข่าว Line

รวมสูตรอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์จากกัญชา

ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์เผยแพร่เป็นสาธารณะ ขอบคุณครับ สำหรับพี่ๆน้องๆ ที่มีร้านเล็กๆ ขายกาแฟ เครื่องดื่ม รายการอาหารแบบนี้ก็น่าจะทำให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเป็นที่สนใจนะครับ https://online.fliphtml5.com/yxnbz/ylkc/ คลิ๊กดู อีบุ๊ค ได้ที่นี่ครับ สูตรอาหารเครื่องดึ่มและผลิตภัณฑ์จากกัญชา ที่มาของเอกสาร: พบในข่าว Line