Monthly Archives: June 2019

ชมรม KC Snooker Club

  แจ้งข่าว เรียนเชิญ พี่ๆน้องๆ เพื่อนๆ นักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ฯ ผู้ที่สนใจกีฬาสนุกเกอร์เข้าร่วมกลุ่มของชมรม KC Snooker Club และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆได้ทาง 1.Facebook ของชมรม https://m.facebook.com/KCsnookerclub/ (กดถูกใจ) 2.Line ของชมรม KCสนุกเกอร์สามัคคีhttp://line.me/ti/g/MGT6wKMP8g (กดเข้าร่วมกลุ่ [the-post-grid id=”3096″ title=”blog”]

งานบำนาญ วันที่ 29 มิ.ย.62 เวลา 10:30น

พี่ @อมรเดช กล่าว ประธานรุ่น 1 ท่านถิรกิตติ์เห็นด้วยครับที่จะนิมนต์ท่านโอ๊ตมาบรรยายในงานบำนาญ ตัวแทนรุ่น1 จะมางานหลายคนครับ ต้องขอเปลี่ยนจากการ ใช้ ห้องอาหารจีนเดือนนี้ กลับมาใช้ ห้องอาหารเดิม เพื่อจะใช้เครื่องขยายเสียง สามารถพูดคุย เรื่องต่างๆ ที่ จะ นิมนต์หลวงน้องพูดคุย เกี่ยวกับกิจกรรม ต่างๆ ที่เชื่อมโรงเรียน ภปร ราชวิทยาลัย กับ ราชวงค์  ในการนี้ ผมขอความร่วมมือสมาชิกช่วย เรียนเชิญนักเรียน เก่าทุกรุ่นๆ เข้ามาร่วมให้ข้อความเห็นในเรื่องนี้กันด้วยครับ

กรรมการสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2562-2564

นายกฯ นายวิถี (ตี้) สุพิทักษ์ รุ่น 12 อุปนายกฯ 1. พล.อ.ท.จุลจรูญ (หมู) แสงงำพาล รุ่น 2 2. พ.ต.อ.ศุภชัชจ์ (ซิง) เปี่ยมมนัส รุ่น 12 3. พล.ต.ต.กรไชย (แจง) คล้ายคลึง รุ่น 15 เหรัญญิก นายกอบชัย (โต้ง) วิริยะประสิทธิ์ รุ่น 19 เลขาฯ พ.ต.ต.สุทศธวรรศ (แต) อารีย์รัตนะนคร รุ่น 19 กรรมการ 1. นายเอกราช (เอก) รุ่งเรือง รุ่น 12 2. นายกฤตภาส (ชา) สุภาพ รุ่น 13 3. พ.ต.ท.คมวิชช์ (ไทด์) พัฒนรัฐ รุ่น […]