9 จั่น – ชื่อจริง นายจุลจักร (ธีระวัฒน์) นิมบุญจาช (มีชื่อเรียกขานว่า ฉ่าง หรือ ไวรัส)
เป็นนักเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย รุ่นที่ 4 บ้าน 1 เริ่มเข้าเรียนในชั้น ป 5
รวบรวมข้อมูลของเพื่อนๆ จากอินเตอร์เน็ตเอามาเก็บไว้ที่นี่ เพื่อให้สดวกต่อการค้นหา โดยไม่แสวงหาผลกำไร
เพื่อนๆ สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างอิสระตามต้องการ โดยจะต้องไม่ผิดกฏหมายบ้านเมือง จริยธรรมและศิลธรรมที่ดี
รูปภาพและข้อความลอกมาจากเวบของท่านหรือที่เกี่ยวข้องที่ค้นเจอ
ลิขสิทธ์ไม่ทราบได้ จึงขออนุญาตนำมาใช้
ผมจะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา หากเว็บนี้เงียบหรือหายไปแสดงว่าผมจากโลกนี้ไปแล้วนะครับ

หากเจ้าของข้อมูลไม่ต้องการให้ใช้รูปภาพข้อมูล ต้องแจ้งให้เอาข้อมูลออกมาที่ 9d@artofthai.com ข้อมูลของท่านจะถูกลบออกภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับแจ้ง

และเพื่อป้องกันการหลอกลวงหากมีผู้ review ข้อมูลของท่าน ท่านจะไม่สามารถแจ้งลบข้อมูลออกได้

Line ID: 0899938466