KC13 จิรวัฒน์ ชวนะธิต

นักเรียนเก่า.ภ.ป.ร.ราชวิทยลัย รุ่น 13 บ้าน 2

ผู้หลงไหลในงานศิลปะที่เป็นงานแก้ว และ มีผลงานเป็นสถาปัตยกรรมงานแก้วมากมาย ออกรายการบางกอก City ช่อง36 ด้วยกันนะครับ https://www.pptvhd36.com/live
ชมย้อนหลังที่ http://pptv36.tv/rkg
https://tv.line.me/bangkokcity36

Click ชมย้อนหลังได้ที่นี่ครับ

Update 22Aug2021
พระอัครสาวก
ขอแสดงความยินดี..
ประติมากรรมแก้วคริสตัล พระอัครสาวก ทั้งแปด
สิ่งที่น่าตื่นเต้นนอกเหนือจากงานสถาปัตยกรรมแก้ว พระมหาเจดีย์ศศิภาวัน พระมหาเจดีย์แก้ว ภายนอกครั้งแรกของโลก นั่นก็คือพระอัครสาวก แก้วคริสตัลครั้งแรกของโลกที่จะเกิดขึ้น นั่นคือแรงบัลดาลใจจากคุณหญิงป้า ศศิมา ศรีวิกรณ์ ที่ทำให้สิ่งนี้เกิดในโลก ในวันหนึ่งคุณหญิงป้า ได้โทรหาอยากให้มีพระอัครสาวกทั้งแปดเกิดขึ้น ในพระมหาเจดีย์ของท่าน ผมได้คิดและตอบกลับไปว่าผมมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีโอกาสได้ทำ แต่พอมีความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาแสนนาน นั่นคืองานประติมากรรมแก้วคริสตัล คุณหญิงป้าได้ฟังและตัดสินใจทันที ว่านั่นคือสิ่งที่คุณหญิงป้าท่านอยากให้เกิด และนั่นคือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของคุณหญิงป้า ทำให้ ศิลปแก้วคริสตัลได้มีโอกาสเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ในร่างของพระอัครสาวก เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ และคิดว่าในอนาคตจะมีผู้คนได้เข้ามากราบไหว้ ทุกพระองค์ที่พระมหาเจดีย์ ศศิภาวัน แห่งนี้
เมื่อผมได้โจทย์จากคุณหญิงป้า เพื่อให้องค์พระสาวกทั้งแปด ประดิษฐานภายในพนะมหาเจดีย์ เพื่ออยู่คู่กับพระอัฐิธาตุองค์พระพุทธเจ้า ผมจึงนั่งคิดถึงศิลปิน ที่จะออกแบบงานพระอัครสาวกทั้งแปดนี้ให้งดงามได้อย่างที่สุด จึงได้เดินทางไปเชียงราย เพื่อมอบหมายงานสำคัญนี้ให้กับศิลปินรุ่นน้อง อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานพุทธศิลปที่เยี่ยมยอด และน้องก็ได้รับปากที่จะออกแบบงานนี้ให้ดีวยความตั้งใจ ต้องขอขอบคุณน้องมากสำหรับความตั้งใจนี้ และเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ จนได้แบบร่างที่เป็นเอกลักษณ์ของพระอัครสาวก แต่ละองค์ แต่ละทิศทั้งแปด ส่วนผมกลับมารวบรวม ค้นคว้า รื้อฟื้นในสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมา และได้ข้อสรุปในความคิดว่าจะสร้างพระอัครสวกนี้โดยสร้างเป็นขนาดใหญ่ในชิ้นเดียว ด้วยความสูง กว่า 2000mm. และหนากว่า 130 mm.เพื่อให้เป็นประติมากรรมแก้วคริสตัล นูนสูง ( crystal high relief sculpture )ชิ้นใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยสร้างมา เพื่อให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในพระบารมีพระสาวก และสิ่งที่ยิง่ใหญ่ของวงการแก้วคริสตัลโลก เพื่อถวายพระเกียรติด้วยความศรัทธา แด่องค์พระอัครสาวก และรอให้ผู้คนทั่วโลกได้มายลความงานที่จะเกิดขึ้นนี้พร้อมกันด้วยความตั้งใจ เพื่อคุณหญิงป้าที่เคารพรัก
และในวันนี้ด้วยความตั้งใจ พระมหาเจดีย์ และทุกสิ่งที่ผมสร้างสรรค์ได้ปรากฏพร้อม ณ สถานที่ที่งดงามพร้อม ได้สำเร็จ อย่างงดงาม ดั่งที่คุณหญิงป้าตั้งใจ บนที่ผืนงานของเขาใหญ่แห่งนี้ เป็นมรดกที่คุณหญิงป้าตั้งใจมอบถวายแด่พุทธศาสนา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และด้วยฝีมือของทุกคน ทีมงาน ในทุกสาขาที่ช่วยเนรมิต ตามแบบของอาจารย์นิธิ สถาปิตานนท์ และทีมงาน A49
สำหรับผม การข้ามน้ำข้ามทะเลที่อิตาลี ในวันนั้น ด้วยความหลงไหลในศิลปะแก้วของผม จากวันนั้น ถึงวันนี้ อารยธรรมแก้วที่ผมดำรงรักษาสืบทอด เพื่อประเทศไทย ได้เสร็จสมบูรณ์ ได้ปลูกฝัง หยั่งราก จารึก ศิลปะแก้ว เพื่อ ศาสนา และแผ่นดิน สำเร็จลุล่วงดั่งความตั้งใจแล้ว คริสตัล พระอัครสาวกทั้งแปด จะประดิษฐานทั้งแปดองค์ ปรากฏขึ้นในพุทธศาสนา และแผ่นดินไทย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้ชมความงดงามในสิ้นปีนี้ ณ สถานปฏิบัติธรรม ศศิภาวัน เขาใหญ่ นครราชสีมา
พระอัครสาวกทั้งแปด
Crystal high relief sculpture
( dimension W 650 mm. X H 2000 mm.X Thickness 130 mm.)
สถานปฎิบัติธรรม ศศิภาวัน / เขาใหญ่ / นครราชสีมา
Owner : คุณหญิง ศศิมา ศรีวิกรณ์
Architecture : อาจารย์นิธิ สถาปิตานนท์ / A49
glass Artist : จิรวัฒน ชวนะธิต & เกวลิน ชวนะธิต
Artist : ทรงเดช ทิพย์ทอง
www.jirawatn-chavanatit.com
#jirawatnglassstudio
Copyright © 2020 Jirawatn glass studio

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.