2019 – 9 นายพลจาก KC

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย สายทหารและตำรวจ
ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

รุ่น10
พล.ต.ต.ทองสุข จรัญพงศ์
ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค ๒

รุ่น12
พล.ท.ทนงศักดิ์ รองทิม
เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

รุ่น14
พล.ต.ธาราพงษ์ มะละคำ
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์

พล.ต.ต.ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

รุ่น15
พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง
จเรตำรวจ (สบ๘)

พล.อ.ต.มงคล ตั้งสุณาวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ

พล.ร.ต.วัชระ พัฒนรัฐ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและแผนกรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ

พล.ร.ต.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ

รุ่น 20
พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย
ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคขอแสดงความยินดีกับ4นายพลของรุ่น15

ภาพเก่าได้มาจาก line ของน้อง Tossapon นะ ขอบคุณครับ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.