สุทัสสา อ่อนค้อม ธรรมนิยายเสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สุทัสสา อ่อนค้อม ธรรมนิยายเสียงโดย เพ็ญศรี อินทรทัต

ไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรก บทที่ 1-14


ไฟไหนเล่าร้อนเท่าไฟนรก บทที่ 1-14 เสียงโดย เพ็ญศรี อินทรทัต อัปโหลดโดยเจ้าของลิขสิทธิ์

สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 1-10


สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 1-10 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 1-10 สุทัสสา


สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 1 – 10 เสียงโดยสุทัสสา อ่อนค้อม

สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 11-20


สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 11-20 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 21-30


สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 21-30 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 31-40


สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 31-40 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 41-50


สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 41-50 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 51-60


สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 51-60 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 61-70


สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 61-70 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 71-78


สร้างความดีตราบยังมีลมหายใจ บทที่ 71-78 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

มักกะลีผล บทที่ 1-10


มักกะลีผล บทที่ 1 – 10 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

มักกะลีผล บทที่ 11-20


มักกะลีผล บทที่ 11 – 20 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

มักกะลีผล บทที่ 21-30


มักกะลีผล บทที่ 21-30 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

มักกะลีผล บทที่ 31-40


มักกะลีผล บทที่ 31-40 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

มักกะลีผล บทที่ 41-50


มักกะลีผล บทที่ 41-50 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

มักกะลีผล บทที่ 51-60


มักกะลีผล บทที่ 51-60 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

มักกะลีผล บทที่ 61-70


มักกะลีผล บทที่ 61-70 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

มักกะลีผล บทที่ 71-80


มักกะลีผล บทที่ 71-80 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

มักกะลีผล บทที่ 81-90


มักกะลีผล บทที่ 81-90 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

มักกะลีผล บทที่ 91-96


มักกะลีผล บทที่ 91-96 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

มักกะลีผล บทที่ 96 อำลาวัดพรหมบุรี


บทที่ 96.อำลาวัดพรหมบุรี บทสุดท้ายของตอนนี้นะครับ-ธรรมะนิยาย “เรื่อง มักกะลีผล”

นารีผล บทที่ 1 วัดป่ามะม่วง


บทที่ 01 วัดป่ามะม่วง – ธรรมะนิยาย ” เรื่อง “นารีผล”

นารีผล บทที่ 1-10


นารีผล บทที่ 1-10 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

นารีผล บทที่ 11-20


นารีผล บทที่ 11-20 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

นารีผล บทที่ 21-30


นารีผล บทที่ 21-30 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

นารีผล บทที่ 31-40


นารีผล บทที่ 31-40 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

นารีผล บทที่ 41-50


นารีผล บทที่ 41-50 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

นารีผล บทที่ 51-60


นารีผล บทที่ 51-60 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

นารีผล บทที่ 61-70


นารีผล บทที่ 61-70 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

นารีผล บทที่ 71-80


นารีผล บทที่ 71-80 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

นารีผล บทที่ 81-90


นารีผล บทที่ 81-90 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

นารีผล บทที่ 91-96


นารีผล บทที่ 91-96 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 1-10


สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 1-10 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 11-20


สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 11-20 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 21-30


สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 21-30 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 31-40


สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 31-40 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 41-50


สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 41-50 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 51-60


สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 51-60 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 61-70


สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 61-70 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 71-81


สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม บทที่ 71-81 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

วัฎจักรชีวิต บทที่ 1-10


วัฎจักรชีวิต บทที่ 1-10 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

วัฎจักรชีวิต บทที่ 11-20


วัฎจักรชีวิต บทที่ 11-20 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

วัฏจักรชีวิต บทที่ 21-30


วัฏจักรชีวิต บทที่ 21 – 30 เสียงโดยสุทัสสา อ่อนค้อม

วัฏจักรชีวิต บทที่ 31-40


วัฎจักรชีวิต บทที่ 31-40 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

วัฏจักรชีวิต บทที่ 41-50


วัฎจักรชีวิต บทที่ 41-50 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

ความหลงในสงสาร บทที่ 1-10


ความหลงในสงสาร บทที่ 1-10 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

ความหลงในสงสาร บทที่ 11-20


ความหลงในสงสาร บทที่ 11-20 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

ความหลงในสงสาร บทที่ 21-30


ความหลงในสงสาร บทที่ 21-30 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

ความหลงในสงสาร บทที่ 31-40


ความหลงในสงสาร บทที่ 31-40 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

ความหลงในสงสาร บทที่ 41-49


ความหลงในสงสาร บทที่ 41-49 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

ความหลังในสงสาร บทที่ 1-10


ความหลังในสังสาร บทที่ 1-10 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

ความหลังในสงสาร บทที่ 11-20


ความหลังในสังสาร บทที่ 11-20 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

ความหลังในสงสาร บทที่ 16-21 สุทัสสา


ความหลังในสังสาร บทที่ 16 – 21 เสียงโดยสุทัสสา อ่อนค้อม

ความหลังในสงสาร บทที่ 21-30


ความหลังในสังสาร บทที่ 21-30 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

ความหลังในสงสาร บทที่ 31-44


ความหลังในสังสาร บทที่ 31-44 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

ร่มพระศรีชินบัญชร บทที่ 1-10


ร่มพระศรีชินบัญชร บทที่ 1-10 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

ร่มพระศรีชินบัญชร บทที่ 11-20


ร่มพระศรีชินบัญชร บทที่ 11-20 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

ร่มพระศรีชินบัญชร บทที่ 21-30


ร่มพระศรีชินบัญชร บทที่ 21-30 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

ร่มพระศรีชินบัญชร บทที่ 31-40


ร่มพระศรีชินบัญชร บทที่ 31-40 สุทัสสา อ่อนค้อม หลวงพ่อจรัญ

ร่มพระศรีชินบัญชร บทที่ 41-45


ร่มพระศรีชินบัญชร บทที่ 41-45 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

เหนื่อยนักพักใต้ร่มมณฑารพ บทที่ 1-10


เหนื่อยนักพักใต้ร่มมณฑารพ บทที่ 1-10 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

เหนื่อยนักพักใต้ร่มมณฑารพ บทที่ 11-20


เหนื่อยนักพักใต้ร่มมณฑารพ บทที่ 11-20 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

เหนื่อยนักพักใต้ร่มมณฑารพ บทที่ 21-30


เหนื่อยนักพักใต้ร่มมณฑารพ บทที่ 21-30 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

เหนื่อยนักพักใต้ร่มมณฑารพ บทที่ 31-40


เหนื่อยนักพักใต้ร่มมณฑารพ บทที่ 31-40 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต

เหนื่อยนักพักใต้ร่มมณฑารพ บทที่ 41-50


เหนื่อยนักพักใต้ร่มมณฑารพ บทที่ 41-50 เสียงโดยเพ็ญศรี อินทรทัต
————————————————-
สนับสนุนผลงานของแท้ได้ที่ www.sudassa.com คลิ๊กที่นี่

สามารถฟังเสียงธรรมบรรยายเรื่อง มักกะลีผล, นารีผล, สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม โดย อ.สุทัสสา อ่อนค้อม ได้แล้ววันนี้ ฟรี! ผ่านทางแอปพลิเคชั่น sudassa
— ระบบ ios คลิ๊กที่นี่
— ระบบ andriod คลิ๊กที่นี่

ติดตามข่าวคราวของอาจารย์สุทัสสา อ่อนค้อมได้ที่ FB Fanpage: สุทัสสา อ่อนค้อม (รูปอาจารย์สุทัสสาใส่เสื้อสีฟ้า)คลิ๊กที่นี่

ท่านสามารถบริจาคเพื่อสมทบค่าแอปรายปี สนับสนุน และร่วมบุญต่างๆ กับอาจารย์ได้โดยตรงผ่านบัญชีบุตรชายของอาจารย์สุทัสสาได้ที่
ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี จิรวิชญ์ รณรื่น
เลขที่บัญชี 1622176487
พร้อมเพย์ 0890444728
ติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาการใช้งานต่างๆ ได้ที่ Line: middleway

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.