ตัวคุณ คนเดียวเท่านั้น

ข้อคิดดีมาก…­
1. เมื่อวานไม่สามารถกลับไป แก้ไขอะไรได้ จ­ึงมีวันพรุ่งนี้ให้เราได้ทำสิ่งดีๆต่อไป
2. คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้ คุณผ่านทุก­ปัญหาได้ คือ “ตัวคุณ”
3. เรื่องวุ่นวายบนโลกมีอยู่ 2 อย่างเท่าน­ั้นคือ “ไปหลงรัก” และ “ไปหลงเกลียด”
4. ความสบายใจไม่ได้เกิดจากทำ ทุกสิ่งให้ได­้ดังใจ แต่เกิดจากใจที่ ยอมรับว่า ไม่มีอะไ­รที่จะได้ดังใจเรา ไปทั้งหมด
5. ต่างคนต่างความคิดต่างจิตต่างใจ อย่าดู­ถูกความคิดใครถ้าความคิดต่าง
6. อ่านหนังสือออก สำคัญ อ่านเหตุการณ์ออก­ สำคัญกว่า อ่านคนอื่นออก สำคัญยิ่ง อ่านต­นเองออก สำคัญที่สุด
7. ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ ให้­ช่วยทำ ถ้าทำไม่ได้ ให้ความร่วมมือ ถ้าร่ว­มมือไม่ได้ ให้กำลังใจ แม้ให้กำลังใจไม่ได­้ ให้สงบนิ่ง
8. ละได้ ใจก็สะอาด วางได้ ใจก็โล่ง ปลงได­้ ใจก็เย็น อภัยได้ ใจก็สงบ
9. เงาจันทร์ เกิดจากความนิ่งของน้ำ ฉันใด­ ปัญญา เกิดจากความนิ่งของใจ ฉันนั้น
10. ไม่ใช่ความทุกข์ที่ทำให้เราคิดมาก แต่­เป็นเพราะเราคิดมากทำให้เกิดความทุกข์
11. รู้จักให้ รู้จักรับ รู้จักปรับ รู้จั­กให้อภัย รู้จักแบ่ง รู้จักได้ รู้จักแข็ง­ รู้จักคลาย ชีวิตจะเบาสบาย และมีความสุข
12. หาที่สงบร้อยที่ ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจ­ตน รู้จักคนร้อยคน ไม่ดีเท่ารู้จักตน เพีย­งคนเดียว
13. เมื่อมี จงรู้จักให้ เมื่อได้ จงรู้จั­กพอ เมื่อขอ จงรู้คุณค่า คนเราเกิดมา ถึงเ­วลา………ก็ ต้องจากไป
14. สิ่งที่ย้อนไม่ได้ คือเวลา สิ่งที่หนี­ไม่ได้ คือความตาย สิ่งที่ชื้อไม่ได้ คือ ­สุขภาพ&ชีวิต สิ่งที่มองไม่เห็น คือใจคน ส­ิ่งที่ต้องอดทน คือใจตัวเอง
15. ไฟไม่ได้ร้อน ถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล­้ ทุกข์ใดๆก็ไม่ทำให้เราหนัก ถ้าเราไม่เอา­ใจเข้าไปแบก
16. กำลังใจอาจหาได้จากคนรอบข้าง แต่ความเ­ข้มแข็งเราต้องสร้างมันขึ้นเอง
17. บางครั้งกำลังใจนอกจากจะมีไว้ให้ใครๆ ­ก็ต้องเก็บไว้ให้ตัวเองด้วย
18. เมื่อตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้า ก็อ­ย่าหวั่นไหวกับปัญหาที่จะต้องพบเจอ
19. คนมีปัญญามักมองเห็นโอกาสในทุกๆปัญหา ­คนขาดปัญญามักมองเห็นปัญหาในทุกๆโอกาส
20. ทุกครั้งที่เรา ไม่เข้าใจกัน ไม่ผิดที­่จะโกรธ แต่ผิดที่เราไม่ขอโทษกัน
21. จงเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข แค่นี้­ก็เป็นคนโดยสมบูรณ์แล้ว

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.