คบคนแบบไหน ก็เป็นคนแบบนั้น

※ ศีลเสมอกัน จึงคบกันยืนยาว ※
.
คบคนแบบไหน ก็เป็นคนแบบนั้น
เพราะผึ้งก็ไม่เคยชวนแมลงวันไปตอมดอกไม้
แมลงวันก็ไม่เคยไปกินน้ำหวานในดอกไม้กับผึ้ง
ถ้าคุณอยู่กับ “คนใจกว้าง”
คุณจะมีสังคมที่กว้างมากยิ่งขึ้น
ถ้าคุณอยู่กับ “นักปราชญ์”
คุณจะมีความรู้มากยิ่งขึ้น
ถ้าคุณอยู่กับ “คนบุญ”
คุณจะเกิดจิตเมตตามากยิ่งขึ้น
ถ้าคุณอยู่กับ “คนกล้าหาญ”
คุณจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
ถ้าคุณอยู่กับ “คนมองโลกในแง่ดี”
คุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้น
ถ้าศีลไม่เสมอกัน ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้
ต้องพวกเดียวกัน คุยเรื่องเดียวกัน ถึงอยู่กันได้
คนแบบเดียวกันดึงดูดพวกเดียวกัน
ชอบแว้น เขาก็ไปจับกลุ่มซิ่งรถ
ชอบเข้าวัด ก็ชวนกันไปนุ่งขาวห่มขาวปฎิบัติธรรม
ทำเรื่องที่ชอบเหมือนกัน คุยเรื่องที่ชอบเหมือนกัน
เราสนิทชิดเชื้อกับคนแบบไหน นั่นแปลว่าเราเป็นคนแบบนั้น
เราคุยเราคบกับคนแบบไหนแล้วสบายใจ ไม่อึดอัดใจ
ให้รู้ไว้เลยเรากำลังจะกลายเป็นพวกเดียวกับเขา
แมลงวันมันไม่ชวนกันไปกินน้ำหวาน
กินเกสรดอกไม้สวยๆ หรอก
มันชวนกันไปกินแต่ของเหม็น ของเน่าเสีย
พวกเดียวกันมันจะชวนกันทำ
ในสิ่งที่มันชอบเหมือนกัน คิดเหมือนกัน
ไม่มีใครตักเตือนกันได้ เพราะชอบเหมือนกัน
ถ้าอยากรู้ว่า ใครเป็นคนแบบไหน
ให้ดูคนที่เขาคุยด้วยคบด้วยสนิทด้วยก็รู้
เพราะถ้าไม่ใช่พวกเดียวกัน ศีลไม่เสมอกัน
มันก็จะคบกันได้ไม่นานหรอก
เชื่อไหมว่า คุณคือค่าเฉลี่ยของคน 5 คน
ที่คุณคลุกคลี และใช้เวลาอยู่ร่วมด้วยมากที่สุด
ลองมองและพิจารณาดู 5 คนในชีวิตที่คุณ
ที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด ในแต่ละวันซิ
คุณได้รับอิทธิพลมาจากพวกเขา ไม่มากก็น้อย
ถ้าคุณอยู่กับใคร คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น
อยากเป็น “ผึ้ง” หรือ “แมลงวัน” คุณเป็นคนเลือกเอง

นามบุญ / เห็นทุกข์เห็นธรรม
อมตะธรรม ประเทศไทย
#ธรรมะ #ธรระสอนใจ #อมตะธรรม

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.