คนที่ฉลาดจะฝึก 9 ข้อนี้ทุกวัน

1. ฝึกเป็นคนนิ่งๆ พูดแต่สิ่งที่ดี
(คือ) ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือสิ่งนั้นจะผิด แต่ถ้าหากมันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเลยเพราะการพูดในทางเสียหายนั้นมีแต่จะทำให้จิตใจต่ำลง

2. ฝึกเข้าใจธรรมชาติ
(คือ) ไม่ว่าอะไรๆก็ผ่านไปเมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขนั้นมันก็ผ่านไป เมื่อมีความทุกข์ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุกข์นั้นมันก็ผ่านไปเวลามีสถานการณ์แย่ๆเกิดขึ้น ก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหลานี้เดี๋ยวก็คงผ่านไปเช่นกัน

3. ฝึกไม่สะสม
(คือ) การสะสมอะไรสักอย่างนั้นมันคือภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ “เว้นเเต่ความดี” นอกนั้นคือภาระทั้งหมด ไม่มากก็น้อย

4. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้
(คือ) จงเป็นคนธรรมดาอย่าเป็นคนสำคัญ เมื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้นอย่าไปให้ความสำคัญกับตัวเรามากเกินไป

5. ฝึกเข้าใจเรื่องของการนินทา
(คือ) คนเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราจะต้องถูกนินทาอย่างแน่นอนและเมื่อไหร่ที่เราถูกนินทา ขอให้รู้เอาไว้ว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะ แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลกคนที่ชอบเต้นแร้งเต้นกากับคำนินทา เขาคือคนไม่รู้เท่าทันโลกนั่นเอง

6. ฝึกเป็นคนสบายๆ
(คือ) อย่าไปยึดติดกับความสมบูนณ์แบบมากเกินไป เพราะความสมบูนณ์แบบมันไม่มีอยู่จริง มีแต่คนโง้เท่านั้นที่มองว่าความสมบูนณ์แบบมีอยู่จริง

7. ฝึกให้ตัวเองพ้นจากการเป็นทาสของเงิน
(คือ) เราต้องหัดพึงพอใจกับสิ่งที่ตนเองมี ไม่ว่าจะมีหรือใช้อะไรอยู่ก็ตามจงพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีการที่คนเราจะเลิกเป็นทาสของเงินได้นั้น ต้องเริ่มจากการรู้จักเพียงพอก่อน เมื่อรู้จักพอแล้วก็จะไม่ได้หาเงินมากและเมื่อไม่ต้องหาเงินมาก ชีวิตก็จะมีโอการที่ทำอะไรได้มากกว่าการหาเงิน

8. ฝึกอยู่กับปัจจุบัน
(คือ) เมื่อเรากำลังรู้สึกหดหู่ใจนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีต เมื่อเรากำลังรู้สึกกังวลใจนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคต หากเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุขก็แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบัน พระพุทธเจ้าทรงแนะว่าให้ทำทีละอย่างโฟกัสทีละงานแล้วทุกข์จะเข้าไม่ถึงเรา

9. ฝึกให้เองเป็นคนเสียสละ และยอมเสียเปรียบคนอื่นบ้าง
(คือ) การที่คนๆหนึ่งยอมเสียเปรียบผู้อื่นบ้าง เป็นเรื่องที่จำเป็นใครก็ตามที่บ้าความถูกต้องบ้าเหตุผล ไม่ยอมเสียอะไรเลยไม่นานคนๆนั้นก็จะเป็นบ้า กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่างแต่ไม่มีความสุข เพราะต้องปะทะกับคนรอบข้างเต็มไปหมด เพื่อความถูกต้องที่ตนเองยึดมั่นถือมั่นเอาเอง

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอ่านมาจนจบขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความโชคดีในชีวิตและหน้าที่การงานมีสุขภาพพลานามัยที่เเข็งแรงทุกๆท่านด้วย เทอญ” (สาธุ สาธุ สาธุ)🙏

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.