ข้อคิดดีมาก เมื่อวาน

อ่านกี่รอบ ... ก็ชอบอยู่ดี

❤ อ่านกี่รอบ … ก็ชอบอยู่ดี ❤

🌿 เมื่อวานไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ จึงมีวันพรุ่งนี้ให้เราได้ทำสิ่งดีๆ ต่อไป

🌿 คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณผ่านทุกปัญหาได้คือตัวคุณ

🌿 เรื่องวุ่นวายบนโลกมีอยู่ 2 อย่างเท่านั้น คือไปหลงรัก และ ไปหลงเกลียด

🌿 ความสบายใจไม่ได้เกิดจากทำทุกสิ่งให้ได้ดังใจ แต่เกิดจากใจที่ยอมรับว่าไม่มีอะไรที่จะได้ดังใจเราไปทั้งหมด

🌿 ต่างคน-ต่างความคิด ต่างจิต-ต่างใจ อย่าดูถูกความคิดใครถ้าความคิดต่าง

🌿 อ่าน-หนังสือออกสำคัญ อ่าน-เหตุการณ์ออกสำคัญกว่า อ่าน-คนอื่นออกสำคัญยิ่ง อ่าน-ตนเองออกสำคัญที่สุด

🌿 ถ้าคิดได้ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ให้ช่วยทำ ถ้าทำไม่ได้ให้ความร่วมมือ ถ้าร่วมมือไม่ได้ให้กำลังใจ แม้ให้กำลังใจไม่ได้ให้สงบนิ่ง

🌿 ละได้ใจก็สะอาด วางได้ใจก็โล่ง ปลงได้ใจก็เย็น อภัยได้ใจก็สงบ

🌿 เงาจันทร์เกิดจากความนิ่งของน้ำฉันใด ปัญญาเกิดจากความนิ่งของใจฉันนั้น

🌿 ไม่ใช่ความทุกข์ที่ทำให้เราคิดมาก แต่เป็นเพราะเราคิดมากทำให้เกิดความทุกข์

🌿 รู้จักให้ รู้จักรับ รู้จักปรับ รู้จักให้อภัย รู้จักแบ่ง รู้จักได้ รู้จักแข็ง รู้จักคลาย ชีวิตจะเบาสบาย มีความสุข

🌿 หาที่สงบร้อยที่ยังไม่ดีเท่าสงบที่ใจตน รู้จักคนร้อยคนไม่ดีเท่ารู้จักตนเพียงคนเดียว

🌿 เมื่อมีจงรู้จักให้ เมื่อได้จงรู้จักพอ เมื่อขอจงรู้คุณค่า คนเราเกิดมาถึงเวลาก็ต้องจากไป

🌿 สิ่งที่ย้อนไม่ได้ คือเวลา สิ่งที่หนีไม่ได้ คือ ความตาย สิ่งที่ชื้อไม่ได้ คือสุขภาพ & ชีวิต สิ่งที่มองไม่เห็น คือใจคน สิ่งที่ต้องอดทน คือใจตัวเอง

🌿 ไฟไม่ได้ร้อน ถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล้ ทุกข์ใดๆ ก็ ไม่ทำให้เราหนักถ้าเราไม่เอาใจเข้าไปแบก

🌿 กำลังใจอาจหาได้ จากคนรอบข้าง แต่ความเข้มแข็งเราต้องสร้างมันขึ้นเอง

🌿 บางครั้งกำลังใจนอกจากจะมีไว้ให้ใครๆ ก็ต้องเก็บไว้ให้ตัวเองด้วย

🌿 เมื่อตัดสินใจที่จะเดินไปข้างหน้า ก็อย่าหวั่นไหวกัปัญหาที่จะต้องพบเจอ

🌿 คนมีปัญญามักมองเห็นโอกาสในทุกๆ ปัญหา คนขาดปัญญามักมองเห็นปัญหาในทุกๆ โอกาส

🌿 ทุกครั้งที่เราไม่เข้าใจกัน ไม่ผิดที่จะโกรธ แต่ผิดที่เราไม่ขอโทษกัน

🌿 จงเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข แค่นี้ก็เป็นคนโดยสมบูรณ์แล้ว

🌿 Cr. Fwd Line Mahat Seriputra

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.