งานบำนาญ วันที่ 29 มิ.ย.62 เวลา 10:30น

พี่ @อมรเดช กล่าว ประธานรุ่น 1 ท่านถิรกิตติ์เห็นด้วยครับที่จะนิมนต์ท่านโอ๊ตมาบรรยายในงานบำนาญ ตัวแทนรุ่น1 จะมางานหลายคนครับ ต้องขอเปลี่ยนจากการ ใช้ ห้องอาหารจีนเดือนนี้ กลับมาใช้ ห้องอาหารเดิม เพื่อจะใช้เครื่องขยายเสียง สามารถพูดคุย เรื่องต่างๆ ที่ จะ นิมนต์หลวงน้องพูดคุย เกี่ยวกับกิจกรรม ต่างๆ ที่เชื่อมโรงเรียน ภปร ราชวิทยาลัย กับ ราชวงค์  ในการนี้ ผมขอความร่วมมือสมาชิกช่วย เรียนเชิญนักเรียน เก่าทุกรุ่นๆ เข้ามาร่วมให้ข้อความเห็นในเรื่องนี้กันด้วยครับ