งานบำนาญ วันที่ 29 มิ.ย.62 เวลา 10:30น

พี่ @อมรเดช กล่าว ประธานรุ่น 1 ท่านถิรกิตติ์เห็นด้วยครับที่จะนิมนต์ท่านโอ๊ตมาบรรยายในงานบำนาญ ตัวแทนรุ่น1 จะมางานหลายคนครับ ต้องขอเปลี่ยนจากการ ใช้ ห้องอาหารจีนเดือนนี้ กลับมาใช้ ห้องอาหารเดิม เพื่อจะใช้เครื่องขยายเสียง สามารถพูดคุย เรื่องต่างๆ ที่ จะ นิมนต์หลวงน้องพูดคุย เกี่ยวกับกิจกรรม ต่างๆ ที่เชื่อมโรงเรียน ภปร ราชวิทยาลัย กับ ราชวงค์  ในการนี้ ผมขอความร่วมมือสมาชิกช่วย เรียนเชิญนักเรียน เก่าทุกรุ่นๆ เข้ามาร่วมให้ข้อความเห็นในเรื่องนี้กันด้วยครับ

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.