$1.20

สละลอยแก้ว 30 บาท/แก้ว

เก็บได้เป็นเดือนเพียงใส่ช่องแช่แข็งไว้
สนใจไปลองชิมรึวางขายได้นะคับ 10 แก้วขึ้นไป 20บาท
ขายปลีก 25-30 ไม่ไกลเกินไปจะบริการส่งถึงที่

ติดต่อ 061 394 2441 ดั้ง 21/4