ไม้สักประตู KC39แฮ็ค

ทำไม้แปรประตูจากไม้สัก และ ไม้กวางแดง
ปกติส่งหน้าร้าน มีราคาปลีกและส่ง ราคาโครงการครับ
สินค้าหน้าร้านโชว์ ที่วัดสระเกศ โรงงานอยู่แถวศูนย์กระจายสินค้าเซเว่น บางบัวทอง

KC39 H3 แฮ็ค 083-234-0798