โรงงาน อาหารแปรรูป KC29ยอด

บริการออกแบบ ซ่อมบำรุง และ อะไหล่ระบบขนถ่ายลำเลียงสายพาน Modular, Top chain ฯลฯ สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติในธุรกิจโรงงานผลิตอาหาร, น้ำตาล  โรงงานแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ Line ผลิตดอกสว่าน Micro drill, Special tools, Insert end mill อุปกรณ์อื่นๆในโรงงาน

KC29 H4 ยุทธนา ไพรรัตน์ ยอด
โทร 081 541 9942

Line ID 0815419942

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.