กาแฟคั่ว Deed Caffe KC26หน่อย

฿

Deed Caffe เมล็ดร้านกาแฟคั่ว ทุกไร่ที่เราคัด มี process ที่ดี เน้นไร่ที่ปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ การคั่วของเราเน้น clear ไม่ฝาด ไม่ขมลึก
มี 3 ระดับการคั่ว อ่อน กลาง เข้ม

KC26 หน่อย 063 635 2451

line 0636352451