โรงพยาบาลสงฆ์

สถาบันสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ภายใต้หลักพระธรรมวินัยสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนดูแลพระอาพาธในพื้นที่เขตสุขภาพทั้ง 12 เขต ทั่วประเทศในส่วนที่เกินสิทธิของหลักประกันสุขภาพ ท่านใดมีความประสงค์สนับสนุนการดูแลพระอาพาธในต่างจังหวัดเพื่อลดการเดินทางเข้ามาโดยไม่จำเป็น สามารถระบุจุดประสงค์ในการบริจาคพระอาพาธทั่วประเทศได้ที่ (02) 640-9537 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 013-1-85026-1 ขออนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี้

คลิ๊กที่นี่เพื่อดู ข้อมูลการบริจาค
คลิ๊กที่นี่เพื่อดู การสั่งจองพิธีเจริญพระพุทธมนต์

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.