โรงงาน กลึง KC14ยิ้ม

หุ่นยนต์ดัดแปลงให้รดน้ำ หรือ ฉีดยาฆ่าแมลง แบบอัตโนมัติ ในรูปทดลองที่สวนปลูกขายใบมะกูดส่งญี่ปุ่นแถวบ้านแพ้ว เป็นงานวิจัยที่ผมทำให้บริษัทเอกชนครับจากทุนส่งเสริมของ ITAP สวทช.

KC14 ยิ้ม
http://facebook.com/k6xox

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.