เมล่อน KC42กรีน

฿ 0

เมล่อน Greenery Greenhouse Farm ชลบุรี
ทำฟาร์มระบบปิด ปลอดสารพิษได้รับมาตรฐาน GAP
รับทำโรงเรือนเพื่อการเกษตรครับ

KC42 H1 กรีน 095 884 1826

Available on back-order