เชียงใหม่ – เบญจรงค์ขันโตก KC17ชวาริศ

พิธีแห่งแห่โตกเพื่อนำขันโตกเข้าสู่พิธีจัดเลี้ยงซึ่งใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของเจ้านายฝ่ายเหนือในสมัยโบราณ ปัจจุบันนิยมแห่เพื่อต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาเยือนนครล้านนา เชิญท่านชื่นชมความงามของศิลปะ และงานฝีมือแห่งล้านนาโบราณที่รอท่านอยู่ อิ่มเอมกับอาหารไทยล้านนารสเลิศ ดื่มด่ำบรรยากาศล้านนาที่จัดสรรไว้อย่างประณีต และเพลิดเพลินไปกับการแสดงแห่งยุคล้านนาอันวิจิตร

KC17 ชวาริศ อมาตยกุล 081 602 1556
LINE ID: benjarongkhantoke

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.