เครื่องอาบน้ำให้ผู้ป่วยยากจน

มีผู้ที่ต้องการสิ่งของจำเป็นเหล่านี้ แต่อาจขาดแคลนด้วยเหตุผลหลายประการในชีวิตครับ เราผู้ซึ่งสามารถแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ได้ก็ขอให้ช่วยเหลือกันครับ ร่วมบริจาคได้ที่

นพ. พัทธ พยัพพานนท์
แผนกรังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา
โรงพยาบาลศรีนครินทร์
๑๒๓ ต.ในเมือง อ.เมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๒

บัญชีกองทุนอาทรประชานาถ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี เลขที่ : 289 – 0 – 84697 – 1
ธนาคารทหารไทย สาขาลพบุรี เลขที่ : 304 – 2 – 41277 – 9
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลพบุรี เลขที่ : 579 – 2 – 33730 – 7
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุรสงคราม เลขที่ : 174 – 2 – 39000 – 0
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลพบุรี เลขที่ : 111 – 1 – 47300 – 7
ธนาคารธนชาต สาขาลพบุรี เลขที่ : 340 – 2 – 14976 – 7
ธนาคารกรุงไทย สาขาวงเวียนสระแก้ว เลขที่ : 129 – 0 – 10020 – 9

Category: Tag:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.