ปลาเค็มและของแห้ง KC49พีค

นำอาหารแห้งมานำเสนอครับ

ปลาอินทรีเค็ม ขีดล่ะ 60 บาท
หมึกกะตอย โลละ 450 บาท
หมึกผ่ายาว 5 นิ้ว ครึ่งโลล่ะ 790 บาท
หมึกผ่ายาว 9 นิ้ว โลล่ะ 880 บาท

KC49 H4 พีค 065 047 5885

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.