บ้านโป่ง – ห้องพักพอเพียง KC23Bank

จำนวน 13 ห้อง ห้องเตียง คู่พัก 2 ท่าน 700 บาท/วัน พัก 3-4 ท่าน 800 บาท/วัน

KC23 Bank 082-459 9363, 087-755 1894

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.