หลอดฯ ช่วยผู้ป่วยติดเตียง

฿ 0

หลอดพลาสติดสะอาด เปลี่ยนเป็นหมอนผู้ป่วยติดเตียง

เมตตาบริจาคได้ที่..
มูลนิธิพลังงานยั่งยืน
อาคาร 1 ชั้น 5 ปตท สำนักงานใหญ่
หรือที่
ศูนย์พัฒนาสังคม สังฆมณฑลจันทบุรี
ตู้ ปณ 66 อำเภอเมือง สระแก้ว 27000

Category: Tag: