สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสัน สกลนคร
กระแสรายวัน เลขที่ 072 2 33892 8
SWIFT Code: KASITHBK
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 099 3 00042961 3

โทร กทม 02 153 2067, 096 685 6839
โทร สกล 042 711 708-9
pasikasuwachun@tpbat.org

– คลิ๊กชม Facebook ของสมาคมเพิ่มเติมได้ที่นี่
– คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าชมเว็บไซสมาคมฯ

สมาชิกสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนามีสองประเภท
1. สมาชิกสามัญ ใช้ใบสมัครสมาชิกสามัญ
– ค่าสมาชิกรายปี ปีแรก 500+100+180 รวม 780บาท
– ครั้งเดียวตลอดชีพ 2,000+100+180 เท่ากับ 2,280บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ์ สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและพระภิกษุสงฆ์ ใช้ใบสมัครสมาชิกสามัญ วงเล็บว่าพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่มีค่าบำรุงสมาคมฯแต่อย่างใด

2. สมาขิกวิสามัญ ใช้ใบสมัครสมาขิกประเภทวิสามัญ
ไม่มีค่าบำรุงสมาชิก หากต้องการบัตรสมาชิกเพิ่ม 100 บาท พร้อมภาพถ่าย 1.5นิ้ว

ส่งมาที่สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ ณ วันที่ 23 มค 2564 สมาชิกมี 40 จังหวัด

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.