สำนักสงฆ์ป่ามะขาม

20 ปีแห่งศรัทธา ดูแลภิกษุอาพาธช่วงปั้นปลายอย่างเป็นสุขและสงบ ทางสำนักสงฆ์ไม่มีบัญชีรับบริจาค
ประตูเปิด 6.00 – 8.30 น ภัตตราหารเช้า 7.00 น
ท่านสามารถส่งของไปทำบุญได้ที่

สำนักสงฆ์ป่ามะขาม
หลังอนามัยผัง 1
ตำบลหนองสาหร่าย ปากช่อง
นครราชสีมา 30130

พระหนุย 085 225 9111

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.