สับปะรด KC14สมศักดิ์ (เกี้ย)

฿ 0

“เหลืองสามร้อยยอด” ไม่ลองไม่รู้ สัปปะรดบริสุทธิ์คุณภาพ

KC14 H1 สมศักดิ์ (เกี้ย) ไข่แก้ว
โทร 092-987 7337

Available on back-order