สับปะรด KC14สมศักดิ์ (เกี้ย)

“เหลืองสามร้อยยอด” ไม่ลองไม่รู้ สัปปะรดบริสุทธิ์คุณภาพ

KC14 H1 สมศักดิ์ (เกี้ย) ไข่แก้ว
โทร 092-987 7337

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.