ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน

บัญชีมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารกรุงไทย สาขานครนายก 211-0-17017-4
มูลนิธิ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 174
ใบเสร็จของท่านนำไปลดหย่อนภาษีได้
โปรดส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมชื่อและที่อยู่ของท่านที่ชัดเจนมาที่
Line : 0843623860 หรือ
Facebook: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน อ.บ้านนาจ.นครนายก

Available on back-order

Category: Tag:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.