วีลแชร์ไฟฟ้า และธรรมดา

แจกฟรี แขน.ขา เทียม เตียงไฟฟ้า จาก “ขนส่งทางบก” แจกอุปกรณ์ ให้แก่คนพิการที่ประสบอุบัติเหตุทางรถ

คุณชมพูนุช กลินทะ
โทร 088-968 1390
กรมการขนส่งทางบก
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.