วีลแชร์ไฟฟ้า และธรรมดา

฿ 0

แจกฟรี แขน.ขา เทียม เตียงไฟฟ้า จาก “ขนส่งทางบก” แจกอุปกรณ์ ให้แก่คนพิการที่ประสบอุบัติเหตุทางรถ

คุณชมพูนุช กลินทะ
โทร 088-968 1390
กรมการขนส่งทางบก