ลำใย KC37บอม

สวนจันตาสิงห์ ลำใย ๑๐๐ ไร่ เริ่มเก็บ กค 63 คัดเฉพาะเกรด AAA เกรดส่งออกใหญ่กว่าเหรียญ 10 กล่องละ 10กิโล ราคา 380 บาทรวมค่าส่งเคอรี่แล้ว

KC37 บอม 087 338 8972