อยุธยา – ร้านท่าหลวง KC16เอ้

ลิ้มลองให้เพลินลิ้น อยู่ริมน้ำป่าสัก ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา ติดธนาคารธนชาต สาขาตลาดเจ้าพรหม เปิด 11.00-22.00 น.ทุกวัน

KC16 เอ้ 061 841 2266 – 09-6883-7109

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.