ยาเหลือใช้

ยาเหลือใช้ (ไม่หมดอายุ)

หลายบ้านอาจจะมียาเต็มตู้แต่ใช้ไม่ทัน ยาเหลือใช้ของคุณสามารถต่อชีวิตผู้ป่วยหลายคนได้ แต่ที่สำคัญ ยาที่จะบริจาคได้นั้นต้องเป็นยาที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และไม่รับบริจาคยาน้ำที่เปิดใช้แล้ว และยาที่ต้องแช่แข็งตลอดเวลา สามารถบริจาคได้ที่

โรงพยาบาลอุ้มผาง
เลขที่ 159 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทร 055-561270-2

Category: Tag:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.