ปูสดนึ่งฯ KC28เจ๋อ

Sweet Crab Seafood Delivery
รับประกันความสด ถ้าฟรีสแล้วเอาออกมาทิ้งไว้ 10 นาที อย่าเวฟเนื้อจะแห้ง
ชั่งจากปูไม่แกะ 500g แล้วเอามาแกะ น้ำหนักกระดองจะหายไปครับ

KC28 H4 เจ๋อ 096 974 4415

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.