ธรรม – ฟัง Life in the World Unseen

หนังสือเรื่อง Life in the World Unseen เป็นหนังสือที่เขียนมากว่า 20 ปี เขียนโดย แอนโธนี่ บอร์เจีย ท่านเป็นบาทหลวงที่สามารถนั่งสมาธิติดต่อกับเพื่อนบาทหลวงที่ได้ล่วงลับไปแล้ว คือท่าน โรเบิร์ท ฮิวเบนสัน เรื่องราวนี้ เป็นประสบการณ์ที่ท่านฮิวเบนสัน เล่าประสบการณ์ในโลกหลังความตาย ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากคำสอนของคริสต์ และ มีส่วนคล้ายคลึงกับคำสอนในศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก หนังสือเล่มนี้แปลเป็นภาษาไทยโดย อาจารย์ศิริ พุทธศุกร์
credit : http://www.jozho.net
คลิ๊กที่นี้เพื่อไปฟัง Life in the World Unseen

คลิ๊กที่นี้เพื่ออ่านภาษาไทย Life in the World Unseen
คลิ๊กที่นี้เพื่อ Buy from AMAZON Life in the World Unseen

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.