ทุเรียน KC27ตุ๊ก

สวนบัวทอง มีหมอนทองแก่จัดทรงสวย ใหม่จากสวนที่ตราด กรอบนอกนุ่มใน เนื้อเหลืองฟูเต็มพลู ตัดสดๆ น้ำหนัก 2-6 กิโลๆ ละ 150 บ.

KC27 ตุ๊ก 089 800 0522

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.