ที่ปรึกษา Supply Chain KC32หมอ

฿ 0

ปัจจุบันเป็น อาจารย์ ที่โรงเรียนนายร้อย จปร.
และเป็นที่ปรึกษาด้าน supply chain และ optimization

KC32 H1 หมอ

Available on back-order