ที่ปรึกษา Supply Chain KC32หมอ

ปัจจุบันเป็น อาจารย์ ที่โรงเรียนนายร้อย จปร.
และเป็นที่ปรึกษาด้าน supply chain และ optimization

KC32 H1 หมอ

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.