คำคมๆ – 9 ข้อของคนฉลาดต้องฝึก

ฝึกเป็นคนนิ่งๆ พูดแต่สิ่งที่ดี.. ฝึกเข้าใจธรรมชาติ.. ฝึกไม่สะสม.. ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้.. ฝึกเข้าใจเรื่องของการนินทา.. ฝึกเป็นคนสบายๆ.. ฝึกให้ตัวเองพ้นจากการเป็นทาสของเงิน.. ฝึกอยู่กับปัจจุบัน.. ฝึกให้เป็นคนเสียสละ

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.