คำคมๆ – 10 สิ่งของชีวิตที่ ต้องเสียบ้าง

ยอม..เสียบ้าง, ปล่อยวาง..เสียบ้าง, อภัย..เสียบ้าง, ลืม..เสียบ้าง, ถอย..เสียบ้าง, งอ..เสียบ้าง, ให้..เสียบ้าง, พัก..เสียบ้าง, หัวเราะ..เสียบ้าง, แพ้..เสียบ้าง

ปฏิบัตตามนี้ ชีวิตเราจะรู้สึกว่าง เบา สบาย และมีความสุขมากขึ้น

จากเรื่องฝากความคิด ดร.พนม ปีย์เจริญ

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.