ขอเสื้อผ้ากางเกง รองเท้าแตะ

เมตตาบริจาคเพื่อให้แก่ผู้ป่วยเร่ร่อนไม่มีญาติได้ใช้ เมื่อถูกส่งตัวไปสถานสงเคราะห์

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170

(เสื้อผ้าบริจาคตึกฟ้าใส)

โทร 02 441 6100 ต่อ 58277

Category: Tag: