9C เครือข่ายประชาสัมพันธ์นักเรียนเก่า
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ

ภาคจังหวัดชื่อ - นามสกุลชื่อเล่นรุ่นเบอร์ติดต่อLine ID
1 ภาคกลาง
1มนนทบุรีนายฐิตวัฒน์ ธรรมพุฒKC29095 789 9298 บาส เมืองนนท์ kc.29
1มนครปฐมนายธีรยุทธ คงมณีKC15081 432 8833TEERAYUT 15
1มรังสรรค์ อารมย์สุโข ไก่KC10/2081 827 7706
2 ภาคเหนือ
2มเชียงใหม่นายสมบุญ ม่วงกลม เจี๊ยบKC21086 920 4488Jeab21
2มอุตรดิตถ์ แพร่อ้วนเหน่ง KC8เหน่ง อู๋เฮงหลี
2มเชียงราย พะเยานายอนันต์ ศิริรัตตานนท์ ปี้ดKC7086 198 7337ปี้ด..อนันต์
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ภาคตะวันออก
4มอุบลฯ ศรีสะเกษบุญเต็ม ศรีธัญรัตน์บุ๊นKC6BoonboonKC6
6 ภาคใต้
6มนครศรีธรรมราชพี่เจตน์ KC8สุทธิภัทร ทนาย kc8
6มระนอง ฐาดิลก (อำพัน) จาฏพจน์วานิชเปิ้ลKC16081-986-3908 amphan
6มยะลา 3 จ ชายแดนใต้นายชนนพร มุขสิกรังษี ป๊อด/พรKC14089 547 9119ป๊อด/พร ราชวิทย์14/4
6มภูเก็ต พังงานายทศพล ตันสกุล ขาวKC15089 474 0246 Khao Tossapol 15
6มชุมพรพี่หมี KC8mee
6มกระบี่
วรากรแขกKC20วรา

    ขอเพิ่มชื่อเป็นตัวแทนนักเรียนเก่าฯ    จังหวัดที่ต้องการเป็นตัวแทนนักเรียนเก่าฯ ได้*

    แนบไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB ที่นี่