KC13 จิรวัฒน์ ชวนะธิต

฿ 0

Hall of Fame
นักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ รุ่น 13 บ้าน 2
ผู้หลงไหลในงานศิลปะที่เป็นงานแก้ว และ มีผลงานเป็นสถาปัตยกรรมงานแก้วมากมาย
ออกรายการบางกอก City ช่อง36 รายการ “เส้นทางสายแก้ว”

Click ชมย้อนหลังได้ที่นี่ครับ

KC13 จิรวัฒน์ ชวนะธิต