6 ล้อรับจ้าง – หนุ่ม

วิ่งได้ทั่วประเทศ เป็นรถช่วงยาว กว้าง 2.30 สูง 2.40 ยาว 6.50 เมตร น้ำหนักตัวรถ 5,300 กก. บรรทุกได้ 9,600 กก.

คุณหนุ่ม 064-962 5661

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.