โรงกลึง อ๊อด

โรงกลึงและประกอบเครื่องจักร

คุณอ๊อด พิชัย 089 122 6008