โรงกลึง อ๊อด

฿

โรงกลึงและประกอบเครื่องจักร

คุณอ๊อด พิชัย 089 122 6008