อมตะธรรม หลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ

อมตะธรรมหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ

“ศีลเสมอกัน..จึงคบกันยืนยาว” คบคนแบบไหนก็เป็น “คนแบบนั้น”
“ผึ้ง” ไม่เคยชวนแมลงวันไปตอมดอกไม้ และ “แมลงวัน” ก็ไม่เคยไปกินน้ำหวานในดอกไม้กับผึ้ง ….

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.