อัดภาพฟิลม์กระจก KC11ศักดิ์ดา

เครื่องโปราณใช้เฉพาะกิจ b&w ฟิลม์กระจก งานปริ้นด้วยมือเท่านั้น รับ อัด ขยายภาพขาวดำ film nagetive 120, 4×5-10×12 inch ด้วยกระดาษอัดภาพ b&w ilford และน้ำยาสำเร็จรูปนำเข้าของอังกฤษ ขนาดภาพตั้งแต่ 8×10-42×80 inch ด้วยขบวนการขั้นตอนแบบโปราณ ปริ้นมือ เจ้าของงานสามารถนั่งดู ชม ขั้นตอนในการอัดภาพได้เลย (แต่ต้องมีความอดทนสูงหน่อยเอาหมอนติดตัวมาได้ก็ดีนะครับ) ฟิลม์สีเอามาทำขาวดำไม่ได้ อัดภาพ b&w ต้องมาจากฟิลม์ nagetive b&w เท่านั้น ส่งไพล์ภาพมาอัดก็ไม่ได้

KC11 ศักดิ์ดา ภู่กนก 064 836 6859
ดู Facebook รับ อัด ล้าง ขยายภาพ ขาวดำ B&w

Facebook ศักดิ์ดา ภู่กนก

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.