ฝาน้ำดื่มเป็นภาชนะพลาสติก

ฝาน้ำดื่ม พลาสติกเกรด HDPE/PP เปลี่ยนเป็นภาชนะพลาสติกแบบต่างๆ

ส่งไปที่
Precious Plastic BKK จักรพงษ์วิลล่า
396/1 ถนนมหาราช
แขวงพระบรมมหาราชวัง
กรุงเทพฯ 10200

หรือจุดรับ

Category: Tag:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.