บางพระ – กล่อมกาแฟ KC30ไฝหมูก

กล่อม
เส้นทางหลวงชนบท ริมอ่างเก็บน้ำบางพระ
แวะมาวิ่ง มีเลนปั่นจักรยาน ตกปลาในอ่างได้ครับ
ตำบล บางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110

KC30 ไฝหมูก

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.