ที่ปรึกษา แรงงาน KC18ต้น

น้องมีหุ้นส่วนชาวเมียนม่า เปิดสำนักงานรับอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดการต่อเอกสารทำงานทั้งระบบ ทำให้จัดการง่ายขึ้น รับทำทั่วประเทศ

1. คนต่างด้าวแจ้งข้อมูลบุคคล
2. ตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ
3. จัดทำทะเบียนประวัติ
4. คนต่างด้าวหานายจ้างและยื่นคำขออนุญาตทำงาน
5. ปรับปรุงทะเบียนประวัติ

KC18 H4 ต้น 089 061 5224
Line ID: totor18

Available on back-order

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.